Over FOCUS OP INTERACTIE

Focus op interactie is het bedrijf van Mieke Wilterdink. Dit bedrijf is een logisch vervolg op de activiteiten die door Mieke vanuit het Logopedisch Centrum in de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland werden verzorgd.

Het huidige bedrijf heeft jarenlang cursussen, trainingen en logopedische behandeling verzorgd waarbij communicatie en interactie centraal staan. Inmiddels worden geen trainingen meer aangeboden.

Alleen voor de gemeente Texel worden in combinatie met screeningsactiviteiten nog scholingstrajecten op maat verzorgd.

Samenwerking met andere disciplines en organisaties staat nog altijd hoog in het vaandel en daarin wordt voortgeborduurd op het grote netwerk en op de ervaring die is opgebouwd in de afgelopen jaren.

Een voorbeeld is de cursus spraakafzien die Mieke in Alkmaar geeft in samenwerking met het Audiologische Centrum Holland Noord en Logopedie praktijk Haarlem-zuid.

De intervisiedagen voor Hanen-gecertificeerd logopedisten zijn overgedragen aan de Hanenwerkgroep eerste lijn. hanenwerkgroepeerstelijn@gmail.com