Over FOCUS OP INTERACTIE

Focus op interactie is het bedrijf van Mieke Wilterdink. Dit bedrijf is een logisch vervolg op de activiteiten die door Mieke vanuit het Logopedisch Centrum in de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland werden verzorgd.

Het huidige bedrijf verzorgt cursussen, trainingen en logopedische behandeling waarbij communicatie en interactie centraal staan. Belangstellenden uit de betreffende doelgroep kunnen zich hiervoor inschrijven. De trainingen worden ook op maat aangeboden als in company training. Voor verschillende gemeenten worden scholingstrajecten op maat verzorgd in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (=VVE) bedoeld voor ouders, voor leerkrachten en voor pedagogisch medewerkers. Ook schoolbesturen en schoolteams kunnen een beroep doen op Focus op interactie.

Samenwerking met andere disciplines en organisaties staat hoog in het vaandel en daarin wordt voort geborduurd op het grote netwerk en op de ervaring die is opgebouwd in de afgelopen jaren.

Een voorbeeld is de cursus spraakafzien die Mieke in Alkmaar geeft in samenwerking met het Audiologische Centrum Holland Noord en Logopedie praktijk Haarlem-zuid.

Een vaste samenwerkingspartner sinds jaren is Annemarieke Melman (ook Hanen-gecertificeerd logopedist en VIB-er). Er wordt samen gewerkt in verband met scholing op het gebied van video interactie en de intervisiedagen voor Hanen-gecertificeerd logopedisten.