Voor wie?

Mieke bouwt haar activiteiten af en is nog beperkt inzetbaar als uitvoerend logopedist. Onderstaande doelgroepen worden nog beperkt bediend.

Ouders van jonge kindereninteractie 4-bew
Als de spraaktaalontwikkeling van een kind niet goed op gang komt maken ouders zich zorgen. Door de manier waarop ouders het praten van hun kind op gang proberen te helpen komt de interactie met hun kind onder druk. Het Hanen-ouderprogramma is een gespecialiseerde logopedische behandeling en helpt ouders om de ontwikkeling op een goede manier op gang te brengen. Ouders kunnen terecht bij andere Hanen-gecertificeerd logopedisten. Mieke geeft dit programma niet meer.

LPDS 2Pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Deze doelgroep heeft een belangrijke taak bij het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen, maar ook bij het signaleren van een achterblijvende spraaktaalontwikkeling. Voor deze doelgroep worden (behalve op Texel) geen cursussen meer aangeboden.

Leerkrachten basisonderwijs
Om optimaal te profiteren van het onderwijs hebben kinderen een goede taalontwikkeling nodig. Tijdig signaleren dat een kind hierbij hulp nodig heeft helpt om grotere problemen te voorkomen. Op Texel wordt screening op verzoek uitgevoerd en krijgen leerkrachten uitleg en adviezen.

Slechthorenden
Minder horen betekent dat de communicatie met anderen lastiger kan zijn. Een hoorapparaat helpt een deel van deze problemen oplossen. Het spraakverstaan kan nog verder worden verbeterd door een cursus spraakafzien te volgen.

Organisaties
Interessant voor gemeenten: Oog voor interactie en Vroeg investeren helpt!