Voor wie?

Ouders van jonge kindereninteractie 4-bew
Als de spraaktaalontwikkeling van een kind niet goed op gang komt maken ouders zich zorgen. Door de manier waarop ouders het praten van hun kind op gang proberen te helpen komt de interactie met hun kind onder druk. Het Hanen-ouderprogramma is een gespecialiseerde logopedische behandeling en helpt ouders om de ontwikkeling op een goede manier op gang te brengen.

Collega logopedisten
Videobeelden hebben in de logopedische behandeling een meerwaarde waar nog te weinig gebruik van gemaakt wordt. In een praktische cursus wordt de drempel om video te gaan inzetten verlaagd. De beelden analyseren en gebruiken om interactie te beïnvloeden vraagt veel doen. Op de intervisiedagen voor Hanen-gecertificeerden staat dit oefenen centraal.
In de cursus over preventieve logopedie wordt veel praktische ervaring gedeeld.Veranderingen in de maatschappij worden vaak ervaren als bedreigingen, maar kunnen worden omgezet in kansen. Kortom: hoe hou je staande in een veranderende maatschappij?

LPDS 2Pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Deze doelgroep heeft een belangrijke taak bij het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen, maar ook bij het signaleren van een achterblijvende spraaktaalontwikkeling. Zowel stimuleren als signaleren is verwerkt in de verschillende cursussen.

Leerkrachten basisonderwijs en IB-ers
Om optimaal te profiteren van het onderwijs hebben kinderen een goede taalontwikkeling nodig. Tijdig signaleren dat een kind hierbij hulp nodig heeft helpt om grotere problemen te voorkomen. Een goed cursus biedt deze doelgroep ondersteuning.

Slechthorenden
Minder horen betekent dat de communicatie met anderen lastiger kan zijn. Een hoorapparaat helpt een deel van deze problemen oplossen. Het spraakverstaan kan nog verder worden verbeterd door een cursus spraakafzien te volgen.

Organisaties
Gemeenten, scholen en schoolbesturen kunnen zich tot Focus op interactie wenden voor scholing in de vorm van cursussen en trainingen op het gebied van communicatie en interactievaardigheden voor de mensen op de werkvloer. In company en maatwerk zijn daarbij uitgangspunt.

Interessant voor gemeenten: Oog voor interactie en Vroeg investeren helpt!