Cursussen

LPDS 3

Signaleren logopedische problemen

Voor de gemeente Texel wordt op de basisscholen jaarlijks de screening op logopedische problemen uitgevoerd. De invloed van de spraaktaalontwikkeling op de ontwikkeling van een kind is groot. Het is van belang op tijd te signaleren wat een kind nodig heeft om het spreken en begrijpen van taal goed te ontwikkelen. Taal is een voorwaarde om optimaal te profiteren van het onderwijs. Als voorbereiding op het screenen op verzoek hebben de leerkrachten cursus gevolgd.

Ook de pedagogisch medewerkers van de voorschoolsevoorzieningen hebben een training gevolgd. De cursus biedt gereedschap om te bepalen wat een kind nodig heeft.

Klik hier als u meer wilt weten over de inhoud van deze cursus die voor de verschillende doelgroepen is gegeven: Signaleren logopedische problemen

Groepsbehandeling spraakafzien

Op het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar wordt groepsbehandeling spraakafzien gegeven voor slechthorenden die de spraakverstaanbaarheid willen verbeteren. De zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling. Klik hier voor de uitgebreide informatie: brochure spraakafzien 

  • interactie 2-bew

Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Voor ouders is het belangrijk om een aantal principes in de communicatie te gaan versterken als hun kind taalontwikkelingsstoornis heeft. Deze helpen het kind in zijn pogingen om te communiceren. Ouders leren ook het taalgebruik op die van het kind af te stemmen, zodat het kind de taal makkelijker kan overnemen.

Ze leren “Praten doe je met zijn tweeën”. Het Hanen-ouderprogramma is een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Deelname aan een oudergroep stimuleert en motiveert. Door de individuele video-opnamen krijgen ouders inzicht en worden zij zich bewust van de invloed van het eigen handelen. Klik hier voor meer info: Hanen-ouderprogramma

Mieke geeft het ouderprogramma niet meer, maar ouders kunnen zich aanmelden bij gecertificeerd logopedisten, vindbaar op de website van de NVLF. Er wordt gewerkt aan een website waar Hanen-logopedisten eenvoudig vindbaar zijn.

 De intervisie bijeenkomsten voor Hanen-gecertificeerden

Tweemaal per jaar wordt een Hanen bijeenkomst georganiseerd voor logopedisten die Hanen-gecertificeerd zijn. Logopedisten die hieraan mee willen doen kunnen zich aanmelden via mail en worden daarna automatisch uitgenodigd voor de volgende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan video-analyse en klein kijken centraal.

De bijeenkomsten worden gegeven door de leden van de werkgroep Hanen-gecertificeerden eerste lijn. Belangstellende logopedisten die Hanen gecertificeerd zijn kunnen zich aanmelden via hanenwerkgroepeerstelijn@gmail.com.