Even voorstellen

Mieke Wilterdink heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met het ontwikkelen en Uitsnede 7geven van cursussen waarbij de FOCUS OP INTERACTIE  ligt. In de regio West-Friesland en in de Kop van Noord-Holland is Mieke een bekend gezicht. Zij is jarenlang team-coördinator van het Logopedisch Centrum geweest en heeft in de regio veel trainingen en cursussen ontwikkeld en gegeven aan professionals. Mieke heeft in de zomer van 2016 haar eigen bedrijf Focus op interactie gestart.

Als Hanen-gecertificeerd logopedist heeft zij de kracht van het gebruik van videobeeld ontdekt en is zij de camera steeds vaker gaan gebruiken. De opleiding tot video-interactie begeleider heeft Mieke geholpen nog kleiner te kijken.

Mieke zet haar opgebouwde expertise in voor ouders van kinderen met een vertraagde spraaktaalontwikkeling een geeft als behandelaar logopedie het Hanen-ouderprogramma dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor slechthorenden geeft Mieke de groepsbehandeling spraakafzien bij het Audiologisch Centrum in Alkmaar.

Als docent draagt zij haar deskundigheid op het gebied van spraaktaalontwikkeling uit bij het geven van cursussen aan pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Mieke is als docent verbonden aan de opleiding tot jeugdarts bij TNO.